Landschaftsqualitätsprojekte
Erfahrungsaustausch 2

Date : 22.09.2022
Lieu : Zollikofen BE

Numéro de cours

22.033 D

Durée

1 Tag

Lieu

Zollikofen BE

Public cible

Verantwortliche für Landschaftsqualitätsprojekte in den Kantonen; in Landschaftsqualitätsprojekte involvierte Personen.

Responsable-s de cours

Anja Gramlich, Johanna Schoop, AGRIDEA