Landschaftsqualitätsprojekte
Erfahrungsaustausch

Mai/Juni 2022 / 1 Tag | Region Bern

Numéro de cours

22.033 D

Date

Mai/Juni 2022 / 1 Tag

Lieu

Region Bern

Public cible

Verantwortliche für Landschaftsqualitätsprojekte in den Kantonen; in Landschaftsqualitätsprojekte involvierte Personen.

Responsable-s de cours

Anja Gramlich, Johanna Schoop, AGRIDEA