Landschaftsqualitätsprojekte
Erfahrungsaustausch

23.09.2021 | Bern BE

Numéro de cours

21.037 D

Date

23.09.2021

Lieu

Bern BE

Public cible

Verantwortliche für Landschaftsqualitätsprojekte in den Kantonen; in Landschaftsqualitätsprojekte involvierte Personen.

Responsable-s de cours

Anja Gramlich, Johanna Schoop, AGRIDEA