Landschaftsqualitätsprojekte
Erfahrungsaustausch

Datum : Ende September 2023
Kursort : Region Bern

Kursnummer

23.028 D

Dauer

1 Tag

Kursort

Region Bern

Adressaten

Verantwortliche für Landschaftsqualitätsprojekte in den Kantonen; in Landschaftsqualitätsprojekte involvierte Personen.

Kursleitung

Anja Gramlich, Johanna Schoop, AGRIDEA