Exkursion Herdenschutz 2020
Informations- und Erfahrungsaustausch

13.10.2020 | Sörenberg, LU

Kursinformationen

Kursnummer

20.317 D

Datum

13.10.2020

Kursort

Sörenberg, LU

Adressaten

Kantonale Herdenschutzbeauftragte

Kursleitung

François Meyer, Andreas Schiess, AGRIDEA

Kurskosten

Les informations figurant sur le programme font foi, tout particulièrement les tarifs.